HATÁROZAT SZÁMA TÁRGY
192/2013. (XII. 12.)  Tájékoztató a 2013. évi pályázatokról
191/2013. (XII. 12.)

 

 Döntés Bárdos Iván képviselő szavazásból való kizárásáról
190/2013. (XII. 12.)

 

 Dr. Koltay Angéla kérelme
189/2013. (XII. 12.)

 

 Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve
  188/2013. (XII. 12.)  NATÜ Kft. megbízott ügyvezető kinevezése

187/2013. (XII. 12.) 

 Döntés a NATÜ Kft Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról
 186/2013. (XII. 12.)

 

 Döntés a BKK finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról
  185/2013. (XII. 12.)  Döntés kegyeleti közszolgáltatás végző kijelöléséről és szociális temetési parcella kijelöléséről

 184/2013. (XII. 12.) 

Döntés 2014. évi likvidhitel-keret igénybevételéről 
 183/2013. (XII. 12.)

 

Döntés Zoltai Dénes Bence munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének hozzájárulásáról  
 182/ 2013. (XI. 28.)  Döntés Zoltai Dénes Bence munkajogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésének hozzájárulásáról
 181/ 2013. (XI. 28.)

 

 Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.25.) számú határozatának módosításáról
 180/ 2013. (XI. 28.)

 

 Döntés dr. Jani Ágnes Nagykovácsi Nagyközség területén működő fogorvos helyettesítése ügyében
179/2013. (XI. 28.)  Egyetértés a Kispatak Óvoda SZMSZ és a 2013/2014. nevelési év Munkaterv szabályzataival.
178/2013. (XI. 28.)  Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány új Kuratóriumi tagok megválasztása, alapító okirat módosítása

177/2013. (XI. 28.)

Pénzeszköz átadási megállapodás Informatikai Biztonsági Szabályzat Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében történő elkészítéséről

 176/2013. (XI. 28.)

Szociális feladat ellátásának biztosítása
  175/2013. (XI. 28.)  NATÜ Kft Vagyonkezelési szerződés módosítása
  174/2013. (XI. 28.)  2014. évi Belső ellenőrzési terv
 173/2013. (XI. 28.)

 

 2013. évi Közbeszerzési terv módosítása

172/2013. (XI. 28.)

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása
171/2013. (XI. 28.)  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés első háromnegyed évi teljesítéséről
170/2013. (XI. 21.)  Döntés a védőnői kinevezésről szóló Z 155/2013. (X. 31.) határozat módosításáról
 169/2013. (XI. 21.)

 

 NATÜ Kft. „ázsiós” tőke meghatározása
168/2013. (XI. 21.)  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete felperes által,Bencsik Mónika alperes ellen polgármesteri tisztség megszüntetése iránti perben Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának jogi képviseletét a Képviselő Testület által felkért Dr. Galambos L. Eszter ügyvéd képviselje.
167/2013. (XI. 21.)  Döntés a „Hó- és síkosság mentesítés Nagykovácsi közigazgatási területén 2013-2014 idényre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról
166/2013. (X. 31.)  Döntés a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok jogosultak részére történő eljuttatásának módjáról.
165/2013. (X. 31.)  Intézményi tanácsba való delegálás
164/2013. (X. 31.)  Pest megyei Kitűntető díjak adományozására javaslat
163/2013. (X. 31.)  Z 56/2013. (III. 28.) számú Kt. határozat visszavonása
162/2013. (X. 31.)  Nagykovácsi Nagyközség Szatmári Lajos díjjal kitüntetett polgár temetési költségeinek Önkormányzat által történő átvállalása
161/2013. (X. 31.)  Döntés hó- és síkosság mentesítés 2013. évi fedezetének biztosításáról
160/2013. (X. 31.)  Partneri együttműködés kialakítása a Főváros dél-nyugati agglomerációjában
 159/2013. (X. 31.)

 

 A Nagykovácsi Általános Iskola 2012-2013. tanévi beszámolója
158/2013. (X. 31.)  Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a Z 55/2013. (III.28.) határozat módosításáról
 157/2013. (X. 31.)

 

 Döntés Dr. Pusztai István közterületre kihelyezni kívánt virágládái ügyében benyújtott fellebbezésében.
 156/2013. (X. 31.)

 

 Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról és a módosító okirat elfogadásáról 
155/2013. (X. 31.)  Döntés védőnői kinevezésről
  154/2013. (X. 31.)  „Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási határain belül kijelölt szilárd burkolatú utak és földutak útburkolat javítási (kátyúzási) munkálatainak elvégzése” felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról 
153/2013. (IX.11.)

 

 Bencsik Mónika polgármester sorozatos törvénysértő és mulasztásos tevékenysége

152/2013. (IX.11.)

Rákóczi utca útépítési beruházása
151/2013. (IX.11.) Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” módosítása
150/2013. (IX.11.)  Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Nagykovácsi Általános Iskola számára” tárgyban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat által a Közbeszerzési Értesítőben 2013.07.22 napján KÉ 12179/2013. számon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményéről
  149/2013. (IX.11.) 

 

 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
148/2013. (VII.15.)  Döntés a Kispatak Óvoda intézményvezetői pályázatról
147/2013. (VII.15.)  Döntés Bárdos Iván kizárásáról személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból
146/2013. (VII.15.)  Döntés Dékány Angella kizárásáról személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból
145/2013. (VII.15.)  Döntés a Nagykovácsi, Rákóczi utca 66. szám alatt található, 49 m2 hasznos alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó – Demeter Veronika kérelméről
144/2013. (VII.15.)  Döntés a „Karsztvíz kutató fúrás, termelőkút kivitelezése a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére” tárgyú beruházásról
143/2013. (VII.15.)  Döntés az Erdősétány u. 7. szám Csille utcai telekhatára előtt lévő közterület (hrsz:932/8) 40 m² földrészletének használatáról, használati díjának megállapításáról.
142/2013. (VII.15.)  Döntés az Általános Iskola (2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 101. sz. hrsz: 133) ingatlan elidegenítési tilalmáról
141/2013. (VII.15.) ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések
140/2013. (VII.15.)  ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések 
139/2013. (VII.15.)  ÁNTSZ szakvélemény alapján meghozandó intézményfenntartói döntések
138/2013. (VII.15.)  Döntés a 2013. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról
137/2013. (VII.15.)  Döntés az ÁROP-1.A.6. számú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról szóló
  136/2013. (VII.15.)  Döntés a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban” című projekt keretében a Kaszáló utcai tagóvoda bővítéséhez tartozó „Különféle eszközök beszerzése Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda részére a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
135/2013. (VII.15.)  Remeteszőlős feladat-ellátási szerződések módosítása (gyermek és felnőtt háziorvosi és fogászati alapellátás, köztemető, nyilvános könyvtári ellátás); új szerződés laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére
134/2013. (VII.15.)  NAMI „Együttműködési megállapodás” elfogadása
133/2013. (VII.15.)  Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
 132/2013. (VII.15.)  Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
131/2013. (VI.20.)  Döntés a Nagykovácsi Rozmaring u. 4-6. 930 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásáról.
130/2013. (VI.20.)  Döntés a Képviselő-testület 2013. évi II. félév munka és üléstervéről
129/2013. (VI.20.)  Döntés Nagykovácsi Nagyközség Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
128/2013. (VI.20.)  Általános Iskola külső sportpálya használatával kapcsolatos szabályok, használati díjának elfogadása
127/2013. (VI.20.)  NATÜ gépjármű „Bérleti szerződés” elfogadása (KMU-183)
126/2013. (VI.20.)  Döntés a NATŰ-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
125/2013. (VI.20.)  Döntés a NATÜ Alapító Okirat módosításáról
124/2013. (VI.20.)  Döntés a  tisztségviselők díjazása 
123/2013. (VI.20.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjairól
122/2013. (VI.20.)  Döntés az ÁROP-1.A.6. számú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról. 
121/2013. (VI.20.)  Döntés a „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvoda bővítési és korszerűsítési munkái kiviteli tervdokumentációjának teljeskörű elkészítése a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
  120/2013. (VI.20.)  Döntés a Nagykovácsiban a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében „Új bölcsődei intézménylétesítés” című projekt építési beruházása (I. építési ütem) megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
  119/2013. (VI.20.)  Döntés a Nagykovácsiban a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 azonosító számú projekt keretében „Új bölcsődei intézménylétesítés” című projekt tervezési, valamint tanácsadó mérnöki feladatainak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
118/2013. (VI.10.)  Döntés az árvízzel sújtott területek károsultjainak segítésére
117/2013. (VI.10.) Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” és SzMSz elfogadása; Társulási Tanácsba való delegálás

116/2013. (VI.10.)

Felhatalmazás a konszolidáció végrehajtására
115/2013. (V.23.)  Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez ár meghatározásáról
114/2013. (V.23.)  Döntés a jövőbeni hulladékszolgáltatással kapcsolatos lehetőségekről
113/2013. (V.23.)  Döntés Kispatak Óvoda megbízott óvodavezető kinevezéséről
112/2013. (V.23.)  Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/16. hrsz.)
111/2013. (V.23.)  Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/36 hrsz.)
110/2013. (V.23.)  Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 028/22. hrsz.)
109/2013. (V.23.)  Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 042/61. hrsz.)
108/2013. (V.23.)  Döntés külterületi ingatlan megvételéről ( 028/24. hrsz.)
107/2013. (V.23.)  Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes rendelési idejéről és a feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról
 106/2013. (V.23.)  Döntés dr. Zsigmond Lívia és dr. Jani Ágnes rendelési helyiségbérleti díjmentességéről
105/2013. (V.23.)  Döntés földbérleti szerződés megkötéséről ( 167 hrsz. - 30m2 )
104/2013. (V.23.)  Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám engedélyezéséről a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan
103/2013. (V.23.)   Tálalókonyha napi adag növelésére ÁNTSZ szakvélemény kérése.
 102/2013. (V.23.)  Hozzájárulás az alapító okirat módosításához.
101/2013. (V.23.)  Tájékoztatás Nagykovácsi Általános Iskola első osztály indításáról a működtető önkormányzat részére.
 100/2013. (V.23.)   A 2013. évi folyószámlahitel keretösszeg meghatározása
  99/2013. (V.23.)  Döntés a KMOP-4.61-11-2012-0016 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói feladatok ellátása tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásáról
  98/2013. (V.23.)  Döntés „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai tagóvoda bővítése a KMOP-4.61-11-2012-0016 azonosító számú projekt keretében indított közbeszerzési eljárás lezárásáról
 97/2013. (V.23.)  A Napelemes rendszer telepítése és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Általános Iskolában a KMOP-3.3.3.-11-2011-0111 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról
  96/2013. (V.23.)  Döntés a Vállalkozói Inkubátorház építésére a Nagykovácsi „Öreg Iskola” átépítésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
  95/2013. (V.23.)   „Pilis-kötet” területfejlesztési társulásból való kilépés
  94/2013. (V.23.)  Közös feladatellátás biztosítása Nagykovácsi és Remeteszőlős települések tekintetében.
  93/2013. (V.23.)  Szociális feladatellátás „társulási megállapodás” módosításáról
  92/2013. (V.23.)  Buda-környéki Önkormányzati Társulás megalapításáról; Buda-környéki Önkormányzat „Társulási Megállapodás” elfogadása; Társulási Tanácsba való delegálás
  91/2013. (V.23.)   Döntés a Viziközmű Kft FEB 2012. évi beszámolójának elfogadásáró
 90/2013. (V.23.)  Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Kft. 2012. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről
 89/2013. (V.23.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. tőke emeléséről
  88/2013. (V.23.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójáról és megbízási díjáról
87/2013. (V.23.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjairó
 86/2013. (V.23.)  Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetés Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjéről és díjazásáról
  85/2013. (IV.30.)   KEOP-1.2.0/09-11 jelűpályázat becsült költségeinek elfogadása
  84/2013. (IV.30.)  Döntés a KEOP-1.2./09-11 jelű pályázat beadásáról
83/2013. (IV.30.)  Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, 65/2013 (IV.25.) számú határozatát az „óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című pályázat és a 66/2013 (IV.25.) a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról szóló pályázat visszavonásáról.
 82/2013. (IV.30.)  Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.
81/2013. (IV.25.)  Döntés a Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosításához szükséges Módosító Okirat elfogadásáról
 80/2013. (IV.25.)  Nagykovácsi Hrsz:03 (kivett, vízmű) területének rendezése tárgyában született Z37/2013.( II.28.) számú határozat módosításáról
 79/2013. (IV.25.)  Döntés bérleti üzemeltetési szerződés megkötéséről a Duna Menti Regionális VízműZártkörűen Működő Részvénytársasággal a Nagykovácsi Önkormányzatának tulajdonában lévővíziközművek vonatkozásában 
 78/2013. (IV.25.)  Döntés az 53/2013. (III. 28.) számú határozat módosítása.
 77/2013. (IV.25.)  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014
 76/2013. (IV.25.)  Döntés az óvodai közétkeztetés kiszervezéséről szóló 49/2013 (III.28.) számú határozat módosításáról
 75/2013. (IV.25.)  Döntés a Blanchere Illumination Hungary Kft. által meghirdetett, „Fénydekorációs eszközök beszerzése” című pályázat benyújtásáról.
 74/2013. (IV.25.)  Döntés az „Informatika köz szolgálatában” című elnyert pályázathoz szükséges saját erőbiztosításáról.
 73/2013. (IV.25.)  Döntés Mérei László ( 885 hrsz. , Nk. Park u. 19.) vételi szándékáról
 72/2013. (IV.25.)  Döntés a Nagykovácsi belterület 1371 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú vízfolyás telekhatár rendezéséről, az ingatan cca. 70 m2-es részének értékesítéséről
71/2013. (IV.25.)  Döntés Semmelweis Ignác Emlékversenyhez térítésmentes közterület használat biztosítása
70/2013. (IV.25.)  Döntés a HUSK/1101/1.1.1/0361 számú, „Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a határ menti régiók kis-és középvállalkozói részére” című pályázathoz kapcsolódó hangyaszövetkezet(ek) létrehozásáról az Önkormányzat, mint alapító tag részvételével.
69/2013. (IV.25.)  Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KEOP-7.1.0/11-2012-0045 számú „Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan.
68/2013. (IV.25.)  Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KMOP-4.6.1-11-2012-0016 számú „Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban” című pályázathoz kapcsolódóan.
67/2013. (IV.25.)  Döntés éves önerőigénylés benyújtásáról a KMOP-4.5.2-11-2012-0028 számú, „Új bölcsődei intézménylétesítés” című pályázathoz kapcsolódóan.
66/2013. (IV.25.)  Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.
65/2013. (IV.25.)  Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „óvodai, iskolai, és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.
64/2013. (IV.25.)  Döntés a Belügyminisztérium által kiírt, „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására” című pályázat előkészítéséről, benyújtásáról, illetve a szükséges önrész biztosításáról.
63/2013. (IV.25.)  Döntés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek közötti Együttműködési Megállapodás módosításáról
62/2013. (IV.25.)  Nagykovácsi Úttörőutca elnevezésűközterület névváltoztatása
61/2013. (IV.25.)  Döntés a NATÜ Kft. és azAlapító között fennálló Együttműködési Megállapodás módosításáró
60/2013. (IV.25.)  Döntés a NATÜ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
59/2013. (IV.25.)  Döntés a NATÜ Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról
58/2013. (IV.25.)  Döntés a NATÜ Kft. 2013. év elsőnegyedéves beszámolójának elfogadásáró
57/2013. (IV.25.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Z 56/2013. (III.28.)  Döntés a Nagykovácsi belte
Kapcsolat

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos u. 61.

Telefon: +36 26 389-566/103

Fax: +36 26 389-724

E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hírarchívum