Nagykovácsi Kispatak Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

          szakmai önéletrajz

          végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

           Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

           Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

           Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.