Nagykovácsi Kispatak Óvoda

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű hosszabbítási lehetőséggel

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         szakmai önéletrajz

         végzettségeket igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-26/355-607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1006/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

         Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Szabó Orsolya Gabriella, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.kispatakovoda.hu - 2018. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt juttatások: cafetéria, munkacipő/munkaruha, kiemelt munkavégzésért adott anyagi elismerés, lakhatási támogatás, utazási költségtérítés, továbbképzési támogatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.