Nagykovácsi

Civil szervezetek

 

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 110.

képviselő: Bárdos Iván

 

Adószám: 19179423-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000143

 

A falu képének javítása, műemlékvédelem, idegennyelv-tanulás


 

2094 Nagykovácsi, Séta u. 10.  

Weboldal: http://www.bazisalapitvany.hu/ 

képviselő: Vajda Nóra

Adószám: 18150856-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0003379

 

Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti:

• A 12-25 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra.

• Fiatal tehetségeknek lehetőséget adni a bemutatkozásra.

• Klubdélutánok szervezését.

• Ifjúsági közösségi színtér létrehozását, kialakítását.

• Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését.

• A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is programokkal, táborozással.

• A határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatok megerősítését táborozással, közös rendezvényekkel.

 

Beszámoló az Alapítvány tevékenységéről


 

2094 Nagykovácsi , Kaszáló u.11.

képviselő: Deák József

Adószám: 18659070-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0006864


CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület

2094 Nagykovácsi , Kolozsvár tér 3.

Weboldal: http://www.crosskovacsi.hu/ 

képviselő: Mátyus Attila

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2015. ÉV ÉRTÉKELÉSE

Adószám: 18687178-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0002804


 

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 61.

képviselő: Kiszelné Mohos Katalin

 

Adószám: 19177593-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000032

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200823-22221915-00000000

titkarsag@nagykovacsi.hu

Telefonszám: 06-26/555-034/105 mellék

 

A Közalapítvány célja a létminimum határán vagy az alatt élők szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében egy olyan rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely anyagi és természetbeni segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,

• munkanélkülieknek,

• a társadalom perifériájára szorult embereknek,

• hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekeknek, fiataloknak.


 

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 101.

képviselő: Borbélyné Csiszár Andrea

 

Adószám: 19177469-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000119

 

A helybéli gyermekek egészségének és a környezetének védelme, tehetséggondozás.


2094 Nagykovácsi , Lombos u. 3. 

Weboldal:  http://www.linumfoundation.eu/

képviselő: Szomolányi Attila

 

Linum Alapítvány 2015 – Tevékenységünk, megvalósított programok

Adószám: 18693070-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0002119

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE:

• Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, szellemi műhelyek, művészeti fesztiválok (zenei, színházi, tánc, képzőművészeti stb.) tervezése, lebonyolítása, ezekhez támogatás nyújtása, források szerzése pályázati úton.

• Kapcsolatteremtés és együttműködés hazai és nemzetközi tudományos és művészeti kezdeményezésekkel, intézményekkel, szervezetekkel.

• Lehetőségek megteremtése és támogatás nyújtása ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli, illetve más országbeli fiatalok jobban megismerjék egymást, országaik hagyományait, különösen tudományos és művészeti életét, kulturális örökségét, mindezzel hozzájárulva az európai szellem gazdagításához.

• Helyi / lokális segítő szolgálat működtetése önkéntesek közreműködésével, az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.


 

2094 Nagykovácsi , Szent Anna u. 10.

képviselő: Janits Béla

Adószám: 18707544-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0003213

 

Beszámoló a Nagykovácsi „Gr. Tisza István” Nemzeti Kör 2016. évben elvégzett munkájáról

Beszámoló a 2015. évről


 

2094 Nagykovácsi , Petőfi u. 19.

Adószám: 19181448-1-13

 

A Nagykovácsi Regnum Marianum tevékenységének bemutatása – 2015

A helyi rászorultak támogatása, az azonos nevű kiadvány, az oktatás és nevelés, valamint az egyházközség támogatása.


 

2094 Nagykovácsi , Mátra u. 34.

képviselő: Vajayné Horváth Orsolya


 

2094 Nagykovácsi , Kolozsvár u. 46.

képviselő: Nagy Magdolna

Adószám: 19186539-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0001051

 

A nagycsaládosok érdekképviselete


 

2094 Nagykovácsi , Dózsa Gy. u. 39. 

Weboldal: http://kispatakovoda.hu/alapitvany/

képviselő: Ledács-Kiss Miklós

Adószám: 18660331-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000660

 

Nevelési, oktatási feltételek javítása, idegen-nyelv, tanítás támogatása, az oktatók szakmai továbbképzésének támogatása

 

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány 1992 óta segíti a NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA működését.

 

 A szervezet célja:

A szülői kezdeményezésre létrejött alapítvány elsődleges célja, hogy a szülőkkel közösen elősegítse az óvodáskorú gyermekek nevelési, játékos tanulási és művelődési lehetőségeinek bővítését, óvodai környezetének szépítését.

A szervezet tevékenysége:

A szülők és közületek adományai folyamatos lehetőséget biztosítanak különböző programok támogatására (pl.: állatkerti kirándulás, Tropicariumi látogatás), új bútorok és eszközök vásárlására. Az évente megrendezésre kerülő “Kispatak Jótékonysági est” teljes bevételét olyan programokra és eszközökre fordítjuk, amely elősegítik a kisgyermekek esztétikai nevelését, tudásukat bővíti és fejleszti mozgáskultúrájukat.

Az alapítvány igazoltan közhasznú tevékenységet folytat.

 

Óvodásaink nevében köszönünk minden támogatást, adományt, valamint az adók 1%-át.

Számlaszám: 65700086-10116618

Alapítvány címe:

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány 

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

 


 

2094 Nagykovácsi , Rákóczi u. 56.

képviselő: Dr. Zsigmond Lívia, Varga Róbert

Adószám: 18705638-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0002587

 

A református egyházközség működésének elősegítése.

A Nagykovácsi Református Templom fenntartása, előkészület újabb templom építésére.

Idős, támogatásra szoruló emberek segítése.

Fiatalok tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítése.


 

2094 Nagykovácsi , Szent Flórián u. 22. 

Weboldal: http://www.solymok.hu/

Képviselő: Herold István

Adószám: 18506800-2-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0006471

 

Beszámoló a 2015. évi Támogatási szerződéshez


 

2094 Nagykovácsi , Kossuth L. u. 61.

képviselő: Kukla Balázs

Adószám: 19178886-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0001009

 

Beszámoló 2015


 

2094 Nagykovácsi , Kossuth Lajos u. 61.

képviselő: Honti Zoltán

Adószám: 18686366-1-13

 

Szakmai Beszámoló 2015. évre


Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület

2094 Nagykovácsi , Telki út 3.

Weboldal: http://www.nate.hu/

képviselő: Bárdos Zsuzsanna

 

Adószám: 18704211-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0003973

 

Természeti értékek védelme.

Környezetvédelem nevelés, tanácsadás.

Gyermekeknek és az ifjúságnak a természet szeretetére való nevelése, ehhez programok szervezése.


 

2094 Nagykovácsi , Cseresznye u. 6. 

Weboldal: http://www.nuse.hu/

képviselő: Lukátsy Zoltán

 

Adószám: 18056068-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0005831

 

Beszámoló a NUSE 2015. évi működési támogatásáról ill. táboroztatási támogatásáról

 

Labdarúgó utánpótlás nevelés, sporttevékenység feltételeinek megteremtése.


 

2094 Nagykovácsi , Mátra u. 35. 

Weboldal: http://nkwo.hu/

képviselő: Varga Mária

 

Adószám: 19178783-1-13

Nyilvántartási szám: 13-01-0000309

 

Waldorf eszmeiségre épülő óvoda létrehozása, működtetés, a módszer fejlesztése és terjesztése.


 

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Boglya utca 20.

Képviselők: Gát Anna, Gáspár Kornélia, Lorenz Dávid

 

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.

Iroda, Telephely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 64.

Igazgató: Gáspár Kornélia

 

Elérhetőségek:

Telefon: 06-26/356-520

E-mail: nagykovacsiami@gmail.com

Honlap: www.nami.hu

 

Bemutatkozás

Nagykovácsi és környékén élő fiatalok zenei tanulása, tehetséges növendékek felkutatása, felkarolása,

a zenei kultúra fellendítése, koncertek, előadások, táborok szervezése.


 

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u.

Képviselő: Somogyi Emese


2094 Nagykovácsi, Pók u. 52/a.

Képviselő: Bálintné Pataki Aranka


 

Cím:2094 Nagykovácsi Árvácska utca 9.

Kapcsolattartó: Manjate Félix  

Telefon: 06-30/210-1334

E-mail:  fema@t-online.hu

 

Az Egyesület kiemelt célja, a Nagykovácsi Virágos sétány és Muskátli utca sarkán lévő közterület gondozása,

szükséges karbantartási munkák elvégzése, szabadidőpark kialakítása.

Kiemelt érdek a helyi értékek fokozott védelme, és a helyi közösség erősítése, emellett az igények felkeltése

a közösségi programok szervezése iránt, ehhez a pénzeszközök biztosítása és a közösségi élet kibontakoztatása.


 

Egyesület képviselője: Hegedűs Zoltán 

Telefon: 06-20/390-1668

E-mail: vizslase@gmail.comz.hegedus52@gmail.com

Székhely: 1122 Budapest,  Hajnóczy u.5.

Adószáma:18407835-1-43

Bírósági bejegyzés száma: 01-02-0015059


 

2094 Nagykovácsi , Mecsek u. 10.

Weboldal: http://zsiroshegyi.hu/

képviselő: Máriási Lilla

Adószám: 18720899-1-13

Nyilvántartási szám: 13-02-0004804

 

ZSÍROSHEGY KILÁTÁSOK EGYESÜLET 2015. ÉVES BESZÁMOLÓ

 

Nagykovácsi Zsíroshegy infrastrukturális és kulturális fejlesztésének előmozdítása.

A közbiztonság javítására lépéseket tenni, tömegközlekedés fejlesztésére,

a közösségi rekreációs és sport lehetőségek bővítése.


Kapcsolat

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos u. 61.

Telefon: +36 26 389-566/103

Fax: +36 26 389-724

E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hírarchívum

Maradjon naprakész!

Maradjon naprakész!

Iratkozzon fel a Nagykovácsi Önkormányzat
hetente megjelenő online hírlevelére!