Nagykovácsi

Lakcímbejelentések ügyintézése

Közzétéve: 
2017.09.25.

Címke:

Lakcímbejelentések ügyintézése

Lakcímbejelentés

A Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekültként elismert polgár, valamint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakcímét (lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét) bejelenteni.

 A lakcímbejelentést minden esetben Lakcímjelentő lapon kell teljesíteni. 

Nagykovácsi lakóhely létesítése/ változása:

Lakóhely létesítését, illetőleg Nagykovácsin belüli lakóhely változását a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján vagy a Budakeszi Járási Hivatal Okmányirodájánál személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, lehet bejelenteni. Ha a bejelentési kötelezettség egyszerre több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.

A kérelem benyújtásakor szükséges:

  • az ügyfél személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, melyet köteles bemutatni
  • a lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik azzal), melyet köteles leadni.
  • a lakcímbejelentéshez a  magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a hozzájárulása, jogosultságának igazolása szükséges (szállásadó aláírása, tulajdoni lap)
  • kitöltött Lakcímjelentő lap

Nagykovácsi tartózkodási hely létesítése / változása / megszűnése /megújítása:

A tartózkodási hely létesítését, illetve annak településen belüli változását a Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján vagy a Budakeszi Járási Hivatal Okmányirodájában személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján lehet bejelenteni. Ha a bejelentési kötelezettség egyszerre több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.

 

Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni.

A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

A kérelem benyújtásakor szükséges:

  • az ügyfél személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, melyet köteles bemutatni
  • a lakcímigazolványa (amennyiben rendelkezik azzal), melyet köteles leadni.
  • a lakcímbejelentéshez  a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosának vagy haszonélvezőjének a hozzájárulása, jogosultságának igazolása szükséges (szállásadó aláírása, tulajdoni lap)
  • kitöltött Lakcímjelentő lap


Kapcsolat

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

2094 Nagykovácsi,

Kossuth Lajos u. 61.

Telefon: +36 26 389-566/103

Fax: +36 26 389-724

E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hírarchívum

Maradjon naprakész!

Maradjon naprakész!

Iratkozzon fel a Nagykovácsi Önkormányzat
hetente megjelenő online hírlevelére!