A közterület-felügyeleti tevékenységet Nagykovácsiban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében működő Közterület felügyelet irányítja és szervezi.

 

Budakeszi elérhetőség

Telefon: 06-26/535-710/107 mellék

email: kozbiztonsag@budakeszi.hu

 

Nagykovácsi elérhetőség

Közterület-felügyelők:

Erős Kálmán, telefon: 06-20/528-6007

Mucsi Gábor, telefon:06-20/296 0277

email: kozter@nagykovacsi.hu