MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendes Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2018. szeptember 20. (csütörtök) 17 óra

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása E – 82

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB, ÜB

2. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről E – 83
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Tárgyalja: PB

3. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 93
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB

4. A 4. háziorvosi körzet létrehozásával kapcsolatos rendelet-módosítás és döntések E – 84
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB, ÜB

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) rendelet módosítása, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai dokumentumainak jóváhagyása E – 85
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB, ÜB

6. A Zsigmond Dentál Fogászati Kft. feladat-ellátási és bérleti szerződésének módosítása E – 86
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: EÜB

7. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2019-2033. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 90
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

8. Döntés a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő játszóterek nyitva tartásáról E – 89
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

9. Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról szóló 15/2018. (I. 25.) határozat módosításáról E – 92
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: OKB

10. Döntés a Pénzügyminisztérium által „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címen kiírt pályázaton való részvételről, valamint az önrész biztosításáról E – 91
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: PB

11. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról E – 87
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB

12. A Dr. Schmidt Imre ösztöndíj-pályázatot elbíráló ideiglenes bizottság megalakítása E – 88
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Tárgyalja: OKB
Az előterjesztés később kerül kiküldésre

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12.

                                             Kiszelné Mohos Katalin
                                               
polgármester